Bonusový systém zliav

Naším cieľom je váš rast. Bonusový systém Storge bol navrhnutý pre váš obchodný úspech. Skupiny zľavových statusov od zelenej po platinovú spravodlivo rozlišujú medzi veľkými zákazníkmi a menšími zákazníkmi.

  Priemerný
mesačný
obrat
(bez DPH):
Zľava:
Karta 0 – 400,- Eur 0 %
Karta 401 – 2 000,- Eur 9 %
Karta 2 001 – 4 000,- Eur 19 %
Karta od 4 001,- Eur 25 %
Priemerny
mesačný
obrat
(bez DPH):
Karta Karta Karta Karta
0 – 400 € 401 - 2000 € 2001 - 4000 € od 4001 €
Sleva: 0 % 9 % 19 % 25 %