Tlačová správa otvorení Storge SK

Už 22.02.2022 otvorí STORGE svoju pobočku na Slovensku, kde bude svoj veľkoobchodný model obsluhovať formou 4 000 metrového veľkoobchodu, vrátane veľkoplošnej 600 metrovej chladničky rezaných kvetín, pre B2B zákazníkov v Bratislave na Pestovateľskej ulici a postupne k tomu pridá viacero liniek pre priamu distribúciu a rozvoz rezaných a črepníkových kvetín formou ambulantného predaja.

 „Storge v Českej republike pôsobí od roku 1999, kde operuje v celej krajine v segmente B2B predaja čerstvých rezaných a črepníkových kvetov ako aj v oblasti floristických doplnkov. Dnes aktuálne využívame 2 centrálne veľkoobchody a to v Prahe a v Brne, ktorých súčasťou je viac ako 25 rozvozových liniek ambulantného predaja, čím dosahujeme pevné postavenie na českom trhu. Kladieme osobitý dôraz na kvalitu a rýchlosť importovaného tovaru kvetín, flexibilitu a dostupnosti v regiónoch, čo nám prináša zákaznícku spokojnosť a pevné postavenie na tomto trhu. Aj to je dôvod vstupu STORGE na slovenský trh, kde cítime príležitosť poskytovať náš sortiment a služby na najvyššej úrovni“, poznamenal zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ján Balko.

Cieľovou skupinou obchodníka s čerstvými kvetinami a floristickými doplnkami v B2B sú primárne prevádzkovatelia kvetinárstiev, záhradníctiev, pohrebníctva, eventové agentúry, hotely a rôzne iné obchodné spoločnosti. Storge je dlhodobo známym podnikateľom v oblasti ambulantného predaja, svojím B2B zákazníkom doručuje kvety týmto predajným kanálom spravidla 2 x týždenne. Jeho veľkou pridanou hodnotou je statická predajná cena kvetín, aj v regiónoch, kde kvety dováža.

Storge importuje kvetinové portfólio z trhov Kolumbie, Ekvádoru, Afriky, či Európy, osobitne sa angažuje aj v nákupe na holandskej burze. Je jedným z cenovo najdostupnejších veľkoobchodníkov v regióne, pričom jeho cenová politika nemá dopad na kvalitu tovaru. „Pre svojich B2B zákazníkov Storge poskytuje štyri úrovne zákazníckych kariet a to na základe dosahovaného obratu. Jeho trhové postavenie je popri vysokej kvalite importovaných kvetín aj dostupný cenový pozicioning, čo prinesie naším zákazníkom pomerne významnú cenovú dostupnosť rezaných a črepníkových kvetín. Náš cenový pozicioning vnímame ako jednu z najväčších príležitosti na slovenskom trhu, keďže tento trh sme identifikovali ako región s pomerne malým počtom kvetinových veľkoobchodných operátorov, čo sa na trhu prejavuje vyššou predajnou cenou. Myslíme si, že naša aktivita na tomto trhu prinesie nový pohľad do tohto špecifického segmentu a veríme, že sa do 1 roka staneme lídrom v oblasti predaja čerstvých rezaných a črepníkových kvetov v B2B“, poznamenal Pavol Benedik, generálny riaditeľ skupiny.

Storge poskytne svojim zákazníkom aj sortiment v oblasti floristických doplnkov a dekoračných predmetov, ktorému sa venuje s osobitým dôrazom. Aj v Bratislave tak ponúkne viac ako 1 000 metrov regálových kapacít práve pre túto komoditu. STORGE je súčasťou skupiny HFF a.s., ktorej patrí aj maloobchodný líder kvetinárstiev Flamengo. Flamengo kvetiny v Česku prevádzkuje viac ako 200 kvetinárstiev, na Slovensku Flamengo expanduje už viac ako rok, aktuálne prevádzkuje viac ako 60 prevádzok a avizuje ďalšiu expanziu.