ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN POČAS SVIATKOV A NA DEŇ MATIEK